ADD THE FACEBOOK WIDGET CODE HERE

Travel Note: Valencia

Zatímco Madrid mě až tak nenadchl, Valencii mám prostě ráda. Naše cesty vedou většinou od Ciudad de las Artes y las Ciencias přes velký městský park s Gulliverem (pro děti snad i povinná zastávka) až na staré město.Architektonických krás je zde více než dost a ani o nákupy nebudete ochuzeni. Stačí si jen vybrat, po čem vaše srdce touží. Najíst se můžete třeba jako my v Loving Hut, kde mají za devět Euro veganský bufet. Ale co se týče mě, nakonec je stejně nejlepší jen tak se procházet po městě a nasávat atmosféru. Jednou, dvakrát, ani potřetí mě Valencie neomrzí.


While Madrid wasn't so impressed me, I like Valencia very much. Our steps lead mostly from the Ciudad de las Artes y las Ciencias through a large urban park with Gulliver (perhaps even mandatory stop for every kid) to the old town. There is more than enough architectural beauty and even the shopping will satisfy you. You can just choose what your heart desires. You can dine like we in the Loving Hut, where they have nine Euro vegan buffet. But for me is the best option how spend a day just walk around and soak up the atmosphere. Once, twice, a third time you will not get tired of Valencia.

10 komentářů: